هم رسان: کنسول های نینتندو از نظر کیفیت گرافیکی جز کنسول هایی با گرافیک های واقعی قرار نمی گیرند اما این مسئله می تواند در گذر زمان تغییر کند.
به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از ابرگیزمو، کنسول نینتندو سوئیچ و Unreal Engine 4 در حال حاضر کاملاً با هم سازگاری دارند. به همین دلیل می توانید در آیندهای نه چندان دور منتظر بازی هایی باشید که از این موتور استفاده می کنند.
استفاده از این Unreal Engine 4 در بازی ها به تصمیم توسعه دهندگان آنها بستگی دارد و در صورتی این توسعه دهندگان این کار را انجام ندهند، نینتندو هیچ کاری در مورد این نمی تواند انجام دهد. در صورتی که توسعه دهندگان از این موتور استفاده کنند، می توانند مطمئن باشند این موتور با کنسول سوئیچ سازگاری کامل خواهد داشت و همچنین بازی کنان نیز می توانند منتظر بازی هایی با گرافیک بهتر در آینده باشند.

توسعه دهندگانی که قصد دارند از این قابلیت استفاده کنند باید در وب سایت Nintendo به عنوان یک توسعه دهنده ثبت نام کنند و همچنین فرم درخواست را از وب سایت Epic تکمیل کنند. کنسول نینتندو سوئیچ تاکنون با استقبال خوبی روبرو شده و تعداد دستگاه های فروخته شده از آن نیز حتی بیشتر از Wii U در زمان رونمایی است.
این کنسول از بیشترین فروش در دو ماه در آمریکا برخوردار است. البته مطمئن نیستیم برای سومین ماه و ماه های بعدی نیز این وضع ادامه داشته باشد.