هم رسان: ایرانسلی ها دو برابر موفق تر از همراه اولی ها در اجرای ترابردآمارهای اعلام شده از سوی اپراتور دوم تلفن همراه نشان می دهد درحالی درخواست های مشترکان همراه اول به ایرانسل، ۱٫۵ برابر درخواست های ایرانسل به همراه اول است که اجرای موفقیت آمیز و صحیح این مهاجرت نیز در ایرانسل نزدیک به دو برابر اپراتور رقیب خود بوده است.
به گزارش هم رسان به نقل از تماس نیوز، بعد از انتشار اخباری مبنی بر اینکه در جریان اجرای طرح ترابردپذیری میان اپراتورهای تلفن همراه، بیشترین مهاجرت مشترکان را داشته است، اپراتور دوم نسبت به آن واکنش نشان داد.
بر اساس اعلام ایرانسل، موفقیت اپراتورها در اجرای طرح ملی ترابرد پذیری تلفن همراه (MNP) را در سه شاخص «میزان اقبال به اپراتورها در طرح ملی ترابرد پذیری»، «همکاری در اجرای مناسب طرح ترابرد پذیری» و «رضایتمندی مشترکان از روند ترابردپذیری» می‌توان مورد بررسی قرار داد.۱- میزان اقبال به اپراتورها در طرح ملی ترابردپذیریبر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت پایا (مجری فنی طرح ملی ترابردپذیری)، تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۶ مطابق جدول زیر تعداددرخواست‌های ترابرد از همراه اول به ایرانسل ۱۰۵ هزار و ۹۷۴ نفر بوده، این درحالی است که درخواست‌های ترابرد از ایرانسل و ورود به همراه اول ۷۲ هزار و ۵۱۲ نفر است.

بنابر این، با توجه به آمار اعلام شده فوق توسط شرکت پایا، نسبت تعداد درخواست‌های خروج از همراه اول و ورود به ایرانسل به تعداد درخواست‌های خروج از ایرانسل و ورود به همراه اول حدود ۱٫۵ برابر است.۲- همکاری در اجرای مناسب طرح ترابردپذیریهمچنین بر اساس گزارش شرکت پایا (مجری فنی طرح ترابرد پذیری) مطابق نمودار زیر درصد همکاری ایرانسل در اجرای صحیح طرح ملی ترابردپذیری برای تغییر اپراتور از ایرانسل به همراه اول برابر با ۸۶٫۸درصد بوده است، در حالی که درصد همکاری همراه اول در اجرای این طرح ملی تنها ۴۲٫۵درصد است.

بنابراین می‌توان استنباط کرد که همکاری ایرانسل در تسهیل خروج مشترکان و به انجام رساندن پروژه ملی ترابردپذیری بیش از ۲ برابر بوده است.۳- رضایتمندی مشترکان از عملکرد اپراتورهاسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای دریافت نظرات مشترکانی که متقاضی ترابرد بوده‌اند سامانه‌ای جهت انجام نظرسنجی از مشترکان به نشانی bpms.cra.ir/nazar-mnp راه اندازی کرده است. نمودار زیر که از بخش «مشاهده نتایج» این سامانه استخراج شده نشان دهنده میزان رضایت مشترکین از عملکرد اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در روند ترابرد پذیری است.

بر اساس نمودار ارایه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۷۷٫۷ درصد از شرکت کنندگان عملکرد ایرانسل را متوسط و خوب ارزیابی کرده‌اند. این در حالی است که ۸۶٫۰۷درصد از مشارکت کنندگان در این نظر سنجی عملکرد همراه اول را بد و متوسط ارزیابی کرده‌اند. ازین رو می‌توان نتیجه این نظر سنجی را تایید کننده مستندات ارایه شده در دو بخش نخست متن حاضر دانست.بر اساس مستندات ارایه شده در صورت همکاری اپراتورها به‌ویژه همراه اول در جهت تسهیل اجرای طرح ملی ترابرد پذیری و باز گذاشتن فضای انتخاب برای تغییر اپراتور و عدم ایجاد مشکل در مسیر ترابرد مشترکان، آمار نهایی شماره‌های ترابرد شده‌ که می‌خواهند از این طرح ملی بهره بگیرند بیشتر می‌شود و برنده نهایی طرح ملی ترابرد پذیری مشترکانی خواهند بود که آزادانه بتوانند اپراتور خود را انتخاب کنند.پر واضح است که با توجه به گزارش‌های ارایه شده برپایه‌ آمار رسمی شرکت پایا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر سه شاخص اصلی سنجش موفقیت در طرح ترابرد پذیری تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل موفق عمل کرده است.