هم رسان:محمود واعظی وزیر ارتباطات دلیل اصلی قطع تماس صوتی تلگرام را اعلام کرد.
به گزارش هم رسان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا تماس صوتی تلگرام قطع شده در حالی که تماس صوتی برخی نرم افزار های مشابه فعال است؛
گفت: از دلایل توقف تماس صوتی تلگرام  مسائل امنیتی بوده لذا موضوعی که برخی مطرح می کنند که چرا تماس صوتی برخی شبکه های اجتماعی متوقف نشده اما تماس صوتی تلگرام قطع شده ،  به دلیل این است که تعداد زیاد کاربران تلگرام  اشرافیت و نظارت بر آن را دشوارتر می کند.وی همچنین تصریح کرد: در عمل راه اندازی مجدد تماس صوتی تلگرام از حیطه اختیارات وزارت ارتباطات خارج شده و فعال سازی مجدد آن نیاز به تصمیم جدید مقامات قضایی دارد.

وی همچنین تصریح کرد: در عمل راه اندازی مجدد تماس صوتی تلگرام از حیطه اختیارات وزارت ارتباطات خارج شده و فعال سازی مجدد آن نیاز به تصمیم جدید مقامات قضایی دارد.